Annelies Holtkuile


Annelies Holtkuile werkt sinds 2005 als Rebalancer en Lichaamsgericht Natuurgeneeskundig Therapeut. Ze heeft ruime ervaring opgedaan in de gezondheidszorg en welzijnssector als verpleegkundige, leidinggevende en beleidsmedewerker.
Naast de driejarige opleiding Rebalancing (2002-2005), volgde ze de driejarige opleiding (2010-2013) tot Somatic Experience Practicionar (SEP) van Peter Levine, een lichaamsgerichte benadering voor verwerking van trauma en schokkende gebeurtenissen.

Annelies ziet zichzelf niet zozeer als therapeut, meer als begeleider en trainer: iemand die je ondersteunt en begeleidt in het proces om in contact te komen met je wezenlijke zelf en daar vanuit te leven. Dat deel is vitaal en levenslustig, maar vaak verborgen omdat we geleerd hebben ons aan te passen aan- of juist te verzetten tegen onze omgeving.

Schokkende gebeurtenissen en trauma hebben impact op het zenuwstelsel. Wanneer hoge energie/stress die met trauma gepaard gaat, opgeslagen blijft in het lichaam, ontstaan er allerlei symptomen en klachten. Op deze manier proberen we (ons lichaam) het evenwicht weer te herstellen. Door de lichaamsgerichte benadering van Rebalancing en SE leer je om deze symptomen te herkennen, op te sporen en te reguleren. Hierdoor raak je meer ontspannen en neemt de flexibiliteit en draagkracht van je zenuwstelsel en daarmee van jezelf toe.