Diensten Verpleegkundig Advies, Begeleiding en Zorg

Dienstverlening kan plaatsvinden op particuliere basis, op basis van een PGB of Zorg in Natura (ZIN, vergoeding via uw zorgverzekering). 

Advies

Het leven is helaas niet zo maakbaar als we zouden willen, of anderen ons soms willen doen geloven. Al kan er op medisch gebied steeds meer, toch kunnen aanhoudende gezondheidsklachten een behoorlijke impact op ons leven en het leven van onze geliefden hebben.

Naast functieverlies van je lichaam of pijn, kunnen er vragen zijn over welke behandeling het best bij je past; regulier, natuurgeneeskundig of een combinatie van beide? Wat kun jezelf doen om je herstel te bevorderen?
Welke vormen van complementaire zorg ondersteunen je daarbij?
Of – als herstel niet meer mogelijk is – hoe wil je je leven dan verder inrichten, of goed afsluiten?

Ook betrokken partners, ouders, kinderen of mantelzorgers maken bij ziekte van een geliefde hun eigen proces door. Het kan fijn zijn om eens vrij uit te kunnen spreken over jou ervaringen en de knelpunten die jij ervaart. Vaak zijn er mogelijkheden en alternatieven die perspectief bieden en waar je weer verder mee kunt.

Begeleiding

Om een advies of leefregel eigen te maken, is begeleiding soms wenselijk en nodig. Dat kan heel praktisch en simpel zijn bijv. bij het herstel van een verstoord dag- en nachtritme. In overleg met jou en eventueel je mantelzorg bepalen we waar deze begeleiding het best kan plaatsvinden, thuis of juist op een andere plaats om bijvoorbeeld je blikveld of leefwereld te verruimen.

Gezondheidsklachten brengen nogal eens zingevings- en levensvragen met zich mee. Omgekeerd kunnen zingevingsvragen leiden tot gezondheidsklachten. Hoe je leven (nu) in te vullen? Wat is dragelijk en wat als het je teveel wordt om te (ver)dragen? Om in alle openheid en vrijheid over wat je bezighoud te spreken en hierbij ondersteund te worden is vaak al een hele opluchting.

Verpleegkundige zorg

Het is fijn om in je vertrouwde omgeving te kunnen blijven wanneer herstel niet meer mogelijk is. De laatste fase van je leven in te kunnen vullen met zorg die zich naar jou vormt, in plaats van je te moeten voegen in het zorgmodel dat beschikbaar wordt gesteld.

Nachtzorg, maar ook 24 uur zorg behoren tot de mogelijkheden. Ik werk hierbij nauw samen met je huisarts, collega verpleegkundigen en andere zorg professionals zowel in de reguliere- als complementaire zorg.