Individuele sessies


Een eerste sessie begint met een intakegesprek en een kennismaking met lichaamswerk op basis van Rebalancing en Somatic Experiencing. Hierna kijken we of deze benadering bij jou en je vraag past en of we goed kunnen samenwerken.

Het gaat er om je bewuster te worden van jezelf: van je lichaam, je gevoelens, je gedachten en de innerlijke ruimte waarin dit alles plaatsvindt. Tijdens sessies werken we met een combinatie van zelfonderzoek (focussen) en lichaamswerk (o.a. aanrakingen die lijken op massage). Voor elke sessie sta je stil bij de zaken die je wilt onderzoeken. Dit kun je eventueel van tevoren opschrijven. Iedere sessie begint met een inventarisatie van de dingen die je op dat moment bezighouden. Daaruit kiezen we een onderwerp dat we dieper gaan verkennen.

Tijdens sessies kunnen (oude) pijn en emoties naar boven komen. Ga daarom niet meteen over op andere bezigheden, het is belangrijk om nadien wat rust te nemen, zodat alles kan integreren. Het helpt om een kort verslag te maken of een logboek bij te houden van de gebeurtenissen in de sessie.

Alles wat binnen de sessie aan de orde komt valt onder het beroepsgeheim en kan uitsluitend met derden worden besproken na toestemming van jou.

Lichaamsgericht   Tarieven   Groepen