Lichaamsgericht


Ons lichaam is uitermate intelligent, het heeft het vermogen om op natuurlijke wijze te herstellen van pijn, stress, chronische overbelasting en trauma. Dieren in de vrije natuur maken volledig gebruik van deze intelligentie. Als mens, in de huidige maatschappij, zijn we hiervan vaak vervreemd geraakt of zit ons ‘denken’ deze natuurlijke intelligentie in de weg.

Mijn werkwijze is een combinatie van ontspanning, aanraking, ademtechniek, expressie en gesprek. Door stil te staan bij je ervaring in dit moment word je meer bewust van spanning, ontspanning, je gevoelens en gedachten. Dit ondersteunt je om in contact te komen met de intelligentie van je lichaam en daar op af te stemmen. Op deze manier leer je ook meer en meer je geest ontspannen en ontstaat er een nieuw evenwicht. Je wordt bewuster, opener, levenslustiger en vrijer.

Ik werk vanuit de lichaamsgerichte benaderingswijzen van Rebalancing® en Somatic Experiencing®.

Individuele sessies   Tarieven   Groepen