Mediation


Voor bijna elke ruzie of conflict bestaat een oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is. Maar vaak is de ruzie zo hoog opgelopen dat je de oplossing niet meer kunt zien. Mediation kan dat veranderen.

De oplossing voor het conflict wordt, wanneer beide partijen dat echt willen, altijd gevonden.
Wat ik wil en doe is een heldere opening geven om verder te kunnen. Partijen krijgen zicht op wat ze doen en wat ze daarmee teweegbrengen. Concreet en helder.